Đối Tác, Nhà Cung Cấp

Đối tác và nhà cung cấp của Nhà Thuốc Vinfa là những công ty dược uy tín trên toàn thế giới và của Việt Nam. Những công ty dược có uy tín trên thế giới như: Pfizer, Astrazeneca, DKSH, Bayer, Novartis, Beacon, Everest, Natco, Cipla…Ngoài ra còn rất nhiều công ty dược phẩm uy tín của Việt Nam.