Nhận Ký Gửi Thuốc Của Bệnh Nhân

Nhiều bệnh nhân sau khi được thay đổi phác đồ điều trị thì có một số thuốc không còn dùng được nữa, trong khi những thuốc này vẫn rất cần cho những bệnh nhân khác. Ngoài ra, một số loại thuốc trước đây bệnh nhân mua có giá thành khá cao, nếu bỏ đi thì rất lãng phí. Để hỗ trợ bệnh nhân có thuốc không dùng đến, Nhà Thuốc Vinfa nhận ký gửi lại những thuốc đã mua mà không dùng đến. Hình thức ký gửi như sau:

  1. Bệnh nhân có thuốc liên hệ hotline của Nhà Thuốc Vinfa để được ký gửi: 0869966606 hoặc 0972945305.
  2. Nhà Thuốc tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc, số lượng, nếu đủ điều kiện để lưu hành tiếp thì tiếp nhận thuốc, và viết biên nhận cho bệnh nhân.
  3. Thuốc sẽ được giữ lại Nhà Thuốc và bán cho bệnh nhân khác có nhu cầu
  4. Sau khi bán cho bệnh nhân khác thì Nhà Thuốc sẽ chuyển lại số tiền thuốc cho bệnh nhân đã ký gửi