Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Liệu pháp miễn dịch là gì? Liệu pháp miễn dịch là một loại điều trị...

Điều trị ung thư trong COVID-19: Làm thế nào để tiến về phía trước một cách an toàn

Đối với nhiều người, việc điều trị ung thư được tiến hành như bình thường trong...

Coronavirus (COVID-19) và điều trị ung thư

Coronavirus (COVID-19) và điều trị ung thư Trong đại dịch coronavirus, các bác sĩ đã...

Liệu pháp gen trong điều trị ung thư, hướng đi của tương lai

Liệu pháp gen là một phương pháp điều trị ung thư vẫn đang trong giai...